Về AOS

Một blockchain công cộng cung cấp nền tảng phát triển và bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng và các ứng dụng phi tập trung

AOS là một blockchain công cộng bảo mật nhanh nhất thế giới, hỗ trợ các hợp đồng thông minh và cho phép người dùng phát hành tài sản bảo mật của riêng họ; AOS cũng là blockchain công cộng đầu tiên trên thế giới hỗ trợ lập trình bằng giao thức bằng chứng không kiến thức, do đó có biệt danh là “nền tảng chương trình mini dựa trên sự bảo mật”.

AOS mở ra một kỷ nguyên mới về blockchain bảo mật 3.0. So với các coin bảo mật như Monero, ZCash, Dash, AOS cho phép người dùng phát hành tài sản bảo mật của riêng họ và đã đạt được Turing complete cho việc phát hành tài sản bảo mật. So với các nền tảng hợp đồng thông minh khác bảo vệ quyền riêng tư, AOS đã tạo ra một phát minh lập trình bằng chứng không kiến thức và đã đạt được sự Turing complete trong lập trình ứng dụng bảo mật. Nói cách khác, AOS giúp người dùng dễ dàng và thuận tiện trong việc phát triển các ứng dụng bảo mật của riêng họ.

more→
AOS

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Chuỗi công cộng bảo mật đầu tiên trên thế giới hỗ trợ phát hành tài sản bảo mật, hợp đồng thông minh và lập trình bằng chứng không kiến thức.

프라이빗 자산 발행, 스마트 계약 및 영지식증명 프로그램의 동시 지원이 가능한 전 세계 최초의 프라이빗 블록체인 네트워크

Lợi thế:

Mạng lưới hợp đồng thông minh bảo mật tốt nhất

Có thể xử lý 5.000-10.000 giao dịch mỗi giây trong 24 x7 ngày.

AOS:5000-10000 TPS

EOS:2000-3000 TPS

ETH:25 TPS

BTC:3-6 TPS

more→
AOS

CẬP NHẬT

Nhấn vào đây để xem các thông báo và tin tức mới nhất về AOS