Nguồn

Giấy trắng

AOS

Giới thiệu giấy trắng

AOS sẽ chú ý nhiều hơn đến tính ẩn danh và quyền riêng tư của người dùng và các ứng dụng phi tập trung. Tính ẩn danh hoặc quyền riêng tư của người dùng và các DAPP không được bảo vệ trong Eth và EOS, điều này không phù hợp với thực tế khách quan của sự phát triển xã hội, và đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ khởi chạy AOS. Chúng tôi tin rằng chỉ có cách bảo vệ tài sản và quyền riêng tư của người dùng mới là tương lai của blockchain.

Tầm nhìn của AOS là cung cấp một lớp dưới cùng của hệ điều hành cho các ứng dụng phi tập trung và giới thiệu các tính năng bảo vệ quyền riêng tư. Ngoài AOS, các lập trình viên có thể nhanh chóng phát triển các ứng dụng phi tập trung chú trọng vào bảo vệ quyền riêng tư. Đồng thời, AOS sẽ cung cấp chức năng phân phối tài sản ẩn danh. Bất cứ ai cũng có thể phát hành tài sản ẩn danh của riêng họ. Trong các giao dịch tài sản tiếp theo, ngoại trừ những người tham gia, không ai khác có thể theo dõi số lượng tài sản.

AOS sẽ sử dụng mô hình tài khoản, mã hóa đồng cấu và công nghệ bằng chứng không kiến ​​thức để cung cấp sự hỗ trợ mã hóa cơ bản cho tính ẩn danh của nó. Các công nghệ mã hóa này có thể được sử dụng trong lớp hợp đồng thông minh, DAPP cũng sẽ thuận tiện để sở hữu các tính năng ẩn danh.