wallet

1. Tải ví AOS

2. Quét mã QR để tải ví AOS

android
Bộ quét mã QR
wallet

Bước 1: Tải xuống TestFlight


Bước 2: Tải xuống ví IOS

android
Hoặc quét mã để tải ví IOS

Hướng dẫn sử dụng ví AOS cho người dùng AOS

wallet

1.Đây là ví phi tập trung cho blockchain công cộng AOS;

2.Hiện tại, ví này là miễn phí trong một thời hạn nhất định.

3.Trong quá trình đăng ký, vui lòng ghi nhớ địa chỉ tài khoản của bạn và giữ mật khẩu ví an toàn, private key của tài khoản và các thông tin quan trọng khác;

4.Để ngăn chặn việc đăng ký không hợp lệ, hệ thống sẽ chỉ cho phép một địa chỉ email đăng ký cho mỗi tài khoản.

Thao tác sử dụng ví

Download

Nhấn vào nút tải về để tải về sổ tay ví.